کارگاه فنی-مهندسی سطح

کارگاه فنی-مهندسی سطح
مدیر عاملسید علیرضا عابدی
نوع فعالیتارائه خدمات پولیش و پرداخت قالب در سراسر ایران
تلفن33867660
دورنگار
آدرسخیابان خاوران- نرسیده به میدان آقانور- سمت چپ- پاساژ اطمینان- طبقه اول- پلاک 110
وب سایت
ایمیل