۴

ساخت نمونه قطعات صنعتی در صنایع مختلف نظیر:
الکترونیک، خودرو، هوافضا، لوازم خانگی، اسباب بازی و …
جهت انجام تستهای Form، Fit و Function و یا جهت استفاده در فرآیندهای قالب سازی