۱۶

کاربرد در هنر و مجسمه سازی

ساخت مدل انواع مجسمه، تندیس و قطعات تزئینی جهت فرآیندهای ریخته گری