۱۱

کاربرد در ماکت سازی

ساخت اجزای ماکتهای معماری، صنعتی، تأسیسات، پالایشگاه، نیروگاه و …

در مقیاسهای مختلف با هرگونه پیچیدگی و ظرافت بصورت یکپارچه