چرا قالب پریفرم PET قبل از تولید نیاز به آزمایش دارد؟ بخش پنجم

چرا قالب پریفرم PET قبل از تولید نیاز به آزمایش دارد؟ بخش پنجم

به جز ماده ی PET، ماده ی پلاستیک باید عملیات شود تا بعد از قالب گیری تنش ها از بین بروند، و ذرات PMMA باید به مدت ۴ ساعت در دمای ℃ ۷۰-۸۰ تحت خشک کردن چرخه ی هوای گرم قرار بگیرد. اجسام PC باید با هوای تمیز و گلیسرول در معرض خشک کردن چرخه ی هوای گرم قرار بگیرند. پارافین مایع در دمای ۱۱۰-۱۳۵ ℃ قرار بگیرد و در بیشترین دما می تواند بیشتر از ۱۰ ساعت بماند.

۱- فرایند قالب گیری تزریقی ماده ی PMMA

PMMA: دارای ویسکوزیته ی بالا، قابلیت تحرک کم می باشد، بنابراین به دمای زیاد و فشار تزریق نیاز خواهد داشت، در حالی که نقش دمای تزریق از فشار تزریق بیشتر می باشد، فشار زیاد تزریق، جمع شدگی محصول را بهبود خواهد بخشید. بازه ی دمایی تزریق با دمای ذوب ۱۶۰℃ و دمای تجزیه ی ۲۷۰℃ بسیار وسیع می باشد. این تعدیل گسترده به معنای فرآوری راحت تر می باشد. بنابراین با تنظیم دمای تزریق می توان قابلیت تحرک را بهبود بخشید. مقاومت کم در برابر ضربه، مقاومت کم در برابر فرسایش و خراش برداشتن راحت، تعدادی از عیوب این ماده می باشند، بنابراین برای غلبه بر این عیوب باید دمای قالب را افزایش داد و فرایند سردکاری را بهبود بخشید.

۲- فرایند قالب گیری تزریقی ماده ی PC

PC: ویسکوزیته ی بالا، دمای ذوب بالا، قابلیت تحرک پایین، بنابراین برای تزریق باید دماهای بالاتر در نظر گرفته شود (مابین ۲۷۰-۳۲۰℃). به خاطر بازه ی نسبتاً کم تنظیم دما، فرایند قالب گیری تزریقی این ماده به خوبی ماده ی PMMA نمی باشد. فشار تزریق تاثیر کمی در قابلیت تحرک دارد اما برای ویسکوزیته ی بالا به فشار بالای تزریق نیاز است. در این رابطه به منظور کاهش تنش، زمان پکینگ باید حتی الامکان کوتاه باشد. به دلیل انقباض زیاد، پایداری ابعادی مناسب، تنش های داخلی بزرگ و ترک برداشتن آسان، می توان دما را به جای فشار افزایش داد تا قابلیت جریان را بهبود بخشید. افزایش دما پس از عملیات، بهبود بخشیدن ساختار قالب، احتمال ترک برداشتن را کاهش خواهد داد. دمای ناز باید به طور جداگانه کنتر گردد. نیاز است تا دمای قالب بالاتر باشد تا مقاومت راهگاه و دریچه کم تر شوند.

۳- فرایند قالب گیری تزریقی برای ماده ی PET

دمای قالب گیری ماده ی PET بالا می باشد و بازه ی تنظیم دمای تزریق کوچک می باشد (۲۶۰-۳۰۰℃)، اما پس از ذوب شدن، مایع بودن مناسب فرایند تنظیم را ضعیف و اغلب در نازل، به وسیله ی ضد خمیدگی[۱] نیاز می شود. کنترل دقیق دمای قالب یک فاکتور مهم در جلوگیری از تاب برداشتن و تغییر شکل می باشد بنابراین، توصیه می شود که از سیستم راهگاه گرم استفاده شود.

ریب های[۲] قطعه ی پلاستیکی

به منظور تضمین استحکام و صلبیت قطعات پلاستیکی بدون افزایش ضخامت دیواره شان، ما می توانیم ریب های تقویتی را در نواحی مناسب قطعات اضافه کنیم که نه تنها در بعضی موارد از تغییر شکل قطعات پلاستیکی جلوگیری می کند بلکه، حرکت ماده ی مذاب نرم قالب گیری پلاستیکی را نیز بهبود می بخشد. به منظور افزایش استحکام و صلبیت قطعات پلاستیکی، به جای افزایش ضخامت دیواره باید تعداد ریب ها افزایش بیابند. بدون افزایش ضخامت دیواره ی جسم، ریب ها می توانند استحکام و صلبیت قطعه را برای صرفه جویی در مصرف ماده و کاهش وزن و قیمت بهبود ببخشند. ریب ها می توانند برای ضخامت های مختلف دیواره ی قطعه ی قالب گیری شده، بر تغییر شکل ایجاد شده توسط تنش های نابرابر غلبه کنند.

قواعد پایه ای طراحی

ریب ها (ریب های تقویتی) در قطعات پلاستیکی، بخش های تابع می باشند. در واقع، شکل ریب ها می تواند بدون افزایش قابل توجه در مساحت مقطع محصولات، میزان صلبیت و استحکام را افزایش دهد. به خصوص این شکل برای قطعه ی پلاستیکی در معرض شرایط فشار، پیچش و خمش، مناسب می باشد. به علاوه، ریب ها به عنوان کانال جریان داخلی استفاده می شوند و به خوراندن حفره ی قالب پلاستیک کمک خواهند کرد و جریان را میان ناحیه ی تقاطع قطعه ی پلاستیکی افزایش می دهند.

ریب ها به طور کلی در سطح بدون تماس محصولات پلاستیکی قرار می گیرند و جهت گیری آن های باید در جهت بیشترین تنش و بیشترین افست باشد. مکان ریب ها در این موضوع، بعضی ملاحظات محدود

مانند خوراندن حفره، انقباض و هرز شدن و غیره دارد.

طول ریب ها ممکن است با طول محصول برابر باشد یا تنها بخشی از طول محصول را برای افزایش صلبیت آن قسمت ازمحصول اشغال کند. اگر سرهای بیرونی محصول به ریب ها متصل نباشد، نباید این قسمت ها به صورت ناگهانی توسط ریب ها متوقف شوند. ارتفاع ریب ها باید به تدریج تا صفر کاهش پیدا کند، بنابراین می توان میزان گاز گیر کرده، شات کم (تزریق ناقص)، سوختگی ها و دیگر مسائل که اغلب در تخلیه ی ناکافی هوا یا موقعیت بسته اتفاق می افتند را کاهش داد.

ساده ترین شکل ریب ها ستون مستطیلی چسبیده بر روی سطح محصول می باشد. اما برای برآورده کردن ملاحظات تولید و ساختاری روی شکل و سایز محصولات، گاهی اوقات باید شکل ریب ها را تغییر داد.

[۱] Anti-droop device

[۲] ribs

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد