چرا قالب پریفرم PET قبل از تولید نیاز به آزمایش دارد؟ بخش ششم

چرا قالب پریفرم PET قبل از تولید نیاز به آزمایش دارد؟ بخش ششم

پین های پران و غلاف

هنگامی که یک مولفه نهایی خنک شود، باید دمولد (تخلیه کردن) شده و از حفره ی قالب خارج شود. یک پین پران که اغلب با عنوان پین ناک اوت[۱] (تمام کننده) شناخته می شود، می تواند به عنوان وسیله ای توصیف شود که عموماً برای خروج مولفه مورد استفاده قرار می گیرد.

هنگامی که یک مولفه ی نهایی مقداری خنک شود، تا سطحی بسته به درصد انقباض رزین پلی استر اعمالی جمع می شود. واحد شناخته شده به عنوان ماهیچه ی قالب، الگوی داخلی مولفه را ایجاد خواهد کرد. حتی زاویه[۲] بر روی دیوراه های آن طراحی می شوند. خروج مولفه از ماهیچه ی قالب ممکن است در صورت عدم وجود عملیات خارج سازی واقع گرایانه نباشد.

یک پین پران به عنوان یک جسم جامد و معمولاً وسیله ی گرد شده شناخته می شود که آماده ی خارج سازی مولفه ی قالب گیری شده از هسته یا ماهیچه می باشد. با این حال، انواع بسیار دیگری پین پران وجود دارند که برای اهداف خاصی مورد استفاده قرار می گیرند.

سخت کاری عمقی[۳] به معنای تمام پین می باشد که باید در اطراف پین سخت شوند. سطح جسم می تواند به سختی بسیار زیاد ۶۵ HRC برسد. معمولاً سرها برای حرکت منطبق دانه ها و استحکام زیاد کششی دچار فرج کاری داغ می شوند. هنگام سخت کاری باید سر ها به آنیل شدگی ۳۰ HRC برسند. مواظب باشید که نیاز های بعدی و تلرانسی و همچنین مدل شانه ای (L) برای قطر مقیاس کوچک باشد نه طول های زیاد.

پین های پران پس از عملیات سخت کاری عمقی، دوام، سفتی و جامدشدگی را برای پین هایی با تنش اضافی کم فراهم می سازند، درحالی که یک پین با سخت کاری سطحی[۴] که تا اندازه ای ماشین کاری شده، ممکن است نواحی اره کاری شده به جز نواحی قطر خارجی تاحدودی سختی اضافی خود را از دست بدهند. نواحی اره کاری شده در ماده ی پلاستیکی ساینده ویژگی های فرسایشی خود را از دست می دهند اما پین های سخت عمقی، سختی خود را حفظ می کنند.

 

هنگام بسته شدن قالب، حفره ی مولفه به طور کامل از طریق اسپرو و راهگاه پر می شود. هنگامی که مولفه خنک می شود، قالب باز شده و پین کشنده اسپرو، اسپروه را از نازل جدا می کند. سپس صفحه ی پران با میله ی پران ماشین در تماس قرار می گیرند که پین های پران را به جلو می کشد و مولفه و راهگاهش را دمولد (خارج) می کند. هنگامی که قالب بسته شد، پین های بازگرداننده، سیستم خارج سازی را دوباره به موقعیت اولیه ی خود باز می گردانند.

پین های پران پس از سخت کاری سطحی تقریباً تمامی فیلد پین های پران تازه استفاده شده را تحت پوشش قرار می دهند. وجه خارجی نسبتاً سخت پین ها باعث می شود تا برای عملکرد های عادی مورد نیاز دوام، سختی و ویژگی های فرسایشی عالی، انتخاب خوبی باشند. مشروط بر انیکه سطح سخت شده از بین نرود، ممکن است این پین ها عمر طولانی تر و قابل اتکایی داشته باشند.

پران های تیغه ای معمولاً برای فراهم کردن نیاز های خاصی به طور کلی بازبینی می شوند. این پران ها به روش های مختلفی ساخته می شوند، از جمله:

  • یک محل جامد را تا الگو و سختی ترجیحی ببرید.
  • ماشین کاری شده تا از طریق پین سخت کاری شده عمقی، طبقه بندی شود.

تلرانس های دقیق باید برای جلوگیری از عبور ماده ی پلاستیکی پلیسه از روی پران تیغه ای و مستقیماً به سمت پایه ی قالب حفظ شوند.

[۱] Knockout pin

[۲] draft

[۳] Through hardened

[۴] Case hardened

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد