چرا سیستم های پران اهمیت دارند ؟ – بخش دوم

چرا سیستم های پران اهمیت دارند ؟ – بخش دوم

تزریق پنوماتیک :

تزریق پنوماتیک می تواند مشکل خروج قطعات را از بین برده و به خروج آنها از قالب کمک کند .

Jiffy-Jector  کاربرد

یکی از مشکلات در سه صفحه عملکرد قالب چسبندگی در سیستم راهگاه و جلوگیری از حرکت خودکار می شود D-M-E Jiffy-Jector به عنوان یک راهگاه مثبت در هر سه صفحه قالب مورد استفاده قرار می گیرد .کنترل پنوماتیکی و عملکرد اجزا باعث دور شدن سیستم از صفحه X_1 شده و سپس با یک شوک مثبت و یک انفجار از هوای فشرده،باعث می شود که سیستم از قالب خارج شود.

G3-10

Jiffy-Jector عملکرد

تصویر،عمل کردن متوالی D-M-E Jiffy-Jector را شرح می دهد . عملکرد مناسب نیاز به یک مسیر بدون مانع در قالب را دارد . این عمل قابل سازگار با هر سه صفحه قالب بوده و می تواند در قالب های جدید طراحی شوند و یا در قالب های موجود قرار داده شوند .

G3-11

والوهای هوا (سوپاپ های هوا) کاربرد

والوهای هوا برای کمک به خروج قطعه طراحی شده اند .آنها دقیق بوده و برای اصلاح مشکل خلاء که اغلب در طول قالب گیری جداره ای نازک ،قطعات کشش عمیق به وجود می آیند، کاربرد دارند .جریان هوا با چرخه تزریق برای بستن والو و شکست آبندی خلا در قطعات به پایان میرسد .نصب معمول آن ها با استاندارد سری A و پین های پران سری X در قطعات قالب های تزریق می باشد .در تصویر،عملکرد روش های خروج نمایش داده می شود . توجه : والوهای هوا نباید تنها وسیله برای خروج قطعات باشد.

G3-12

والوهای هوا(سوپاپ های هوا) عملکرد

بعد از قالب گیری و تزریق نیمی از قالب ،برگشت به موقعیت اولیه انجام می شود. وقتی که قطعات برای خروج آماده شدند،فشار به عبور هوا از سوپاپ و زمان تخلیه ماشین فعال شده و پین های پران قبلی با قطعه تماس پیدا می کنند .کنترل والوها و سوییچ های محدود کننده باعث فراهم شدن زمان می شوند . سوپاپ به ایجاد خلاء کمک کرده و صفحه پران برای جدا شدن قطعه از کور در قالب نیرو وارد می کند .اگرچه فنرها باز می گردند ، جریان هوا در سوپاپ می بایست به برگشت اتمسفر در سیکل بازگردد .

G3-13

قالب های صفحه ای استریپر

قالب های صفحه ای استریپر برای خروج اولیه به صورت دایره ای یا مستطیلی و یا در قطعات با دیواره نازک مورد استفاده قرارمی گیرند .صفحه استریپر باعث ایجاد یک خروج یکنواخت در محصول و ایجاد عدم نیاز به چندین پین پران می شود .سطح بیشتری از قطعات در مقایسه با پین های پران قطر کوچک در تماس است .عملکرهای رایج در سری X نمایش داده شده اند .چندین روش دیگر در عملگرها مانند میله های کشش که برای قالب های سه بعدی استفاده می شود وجود دارد .

صفحه های استریپر سری X   کاربرد

صفحات سری X برای جدا کردن محل کور ورق BX مورد استفاده قرارمی گیرد . سری AX برای ثابت نگه داشتن نصف قالب می باشند . سری T برای راهگاه های بالایی که نیاز به دو استریپر با موقعیت ثابت نیمی از قالب دارند مورد استفاده قرارمی گیرد .

G3-15

بعد از قالب گیری ، پران در نیمه قالب به عقب بر می گردد تا زمانی که به حالت توقف برسد . میله پران به مجموعه صفحه پران و پین نیرو وارد می کند و صفحه پران را به سمت جلو و جدا شدن قطعه از کور موجود در قالب هدایت می کند .در تصویر موجود فنر به مجموعه صفحه چران بازمی گردد .در بعضی از قالب ها پین های صفحه پران وقتی که قالب بسته می شود به عقب بر می گردند  .

G3-16

خلاصه سیستم های پران :

انتخاب روش خروج قطعه ، یکی از تاثیر گزارترین موارد در طراحی قطعات و مواد پلاستیکی می باشد .انتخاب صحیح مهم است به این دلیل که کیفیت قطعات قالب به طراحی خوب یا بد سیستم پران می باشد .

  • چسبندگی در سیستم راهگاه
  • آسیب دیدن قطعات هنگام خروج
  • وجود تنش به دلال طراحی ضعیف پران
  • آبندی در خلا برای کور، در قطعات قالب کشش
  • آب بندی در خلا برای قطعات با دیواره نازک

منبع :‌اینترنت
ترجمه : ایران ملد