هندسه ابعادی راهگاه قالب– بخش دوم

هندسه ابعادی راهگاه قالب– بخش دوم

راهگاه های عایق

سیستم راهگاه عایق شده (تصویر قالب راهگاه عایق را ببینید) به پلیمر مذاب اجازه جریان به راهگاه داده، و سپس برای شکل دهی یک لایه عایق از جنس پلاستیک جامد در امتداد دیوارهای راهگاه خنک می شوند. لایه عایق، قطر راهگاه را کاهش می دهد و به حفظ درجه حرارت قسمت مذاب قالب کمک می کند، در همان حال که منتظر تزریق بعدی می ماند. سیستم راهگاه عایق باید طوری طراحی شود که در حالیکه حجم راهگاه از حجم حفره تجاوز نمی کند، همه پلیمر مذاب در راهگاه ها به قالب در طول هر تزریق ،تزریق شود. این مصرف کامل برای جلوگیری از ساخت بیش از حد پوسته عایق و کاهش هر قطره ای در دمای ذوب ضروری است.

mold-design-runners05

مزایای بسیاری از سیستم های راهگاه عایق، در مقایسه با سیستم های راهگاه معمولی، وجود دارد که  عبارتند از:

 • حساسیت کمتر به الزامات مورد نیاز برای راهگاه های متعادل.
 • کاهش در برش مواد.
 • حجم بیشتر سازگار پلیمر در هر قسمت.
 • چرخه قالب ریزی سریع تر.
 • رفع ضایعات راهگاه – اشعه کمتر.
 • بهبود قسمت انتهایی.
 • کاهش سایش ابزار.

با این حال، سیستم راهگاه عایق نیز معایبی دارد. افزایش سطح تکنولوژی مورد نیاز برای تولید و راه اندازی قالب نتایح زیر را داراست:

 • به طور کلی طراحی قالب پیچیده تر است.
 • به طور کلی هزینه های قالب بالاتر است.
 • پروسه راه اندازی دشوارتر تا زمان جرای درست.
 • تخریب حرارتی احتمالی پلیمر مذاب.
 • تغییر رنگ دشوارتر.
 • هزینه های نگهداری بالاتر.

 

راهگاه های گرم

رایج ترین طراحی قالب راهگاه مورد استفاده، سیستم راهگاه گرم است، که در تصویر قالب راهگاه گرم نشان داده شده است. این سیستم امکان کنترل بیشتر بر دمای ذوب و دیگر شرایط پردازش و همچنین آزادی بیشتری در طراحی قالب – به ویژه برای قالب های بزرگ را فراهم می کند.

mold-design-runners06

قالب های راهگاه گرم مزایای راهگاه عایق را علاوه بر راهگاه سرد معمولی دارا هستند، و برخی از معایب را ندارند. به عنوان مثال، روش های راه اندازی به آن اندازه مشکل نیستند. معایب اصلی یک قالب راهگاه گرم، در مقایسه با یک قالب راهگاه سرد، عبارتند از:

 • طراحی قالب ، ساخت، و بهره برداری پیچیده تر.
 • هزینه های قابل ملاحظه بالاتر.

این معایب از نیاز به نصب منیفولد گرم، تعادل حرارت خارج شده از منیفولد، و به حداقل رساندن قطع در پلیمر ناشی می شود.

منیفولد گرم به صورت یک فرمت نازل دستگاه با حفظ یک پلیمر کاملا مذاب از نازل به گلویی تزریق قالب عمل می کند. برای انجام این کار، منیفولد با عناصر گرمایش مجهز شده و برای نگه داشتن مذاب در دمای مورد نظر کنترل می شود. نصب و راه اندازی و کنترل عناصر گرمایش دشوار است. همچنین عایق کردن بقیه قالب از گرمای منیفولد دشوار است، بنابراین خنک کننده دوره ای مورد نیاز حفره، تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

یکی دیگر از نگرانی ها، انبساط حرارتی اجزای قالب است. این از جزئیات قابل توجه طراحی قالب است، که نیاز به توجه برای اطمینان از نگهداری چیدمان مناسب بین منیفولد و گلویی های حفره دارد. (برای اطلاعات بیشتر در مورد انبساط حرارتی، اطلاعات در زمینه تجزیه و تحلیل تنش حرارتی بر خواص حرارتی را مشاهده کنید).

در حال حاضر تامین کنندگان زیاد و بسیاری از انواع سیستم های قالب بدون راهگاه وجود دارند. در اغلب موارد، انتخاب چنین سیستمی در درجه اول بر اساس هزینه و محدودیت طراحی است – در ارزیابی و انتخاب یک سیستم برای یک کاربرد خاص توجه داشته باشید.

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد