هندسه ابعادی راهگاه قالب– بخش اول

هندسه ابعادی راهگاه قالب– بخش اول

سیستم های راهگاه، مواد مذاب را از بوش اسپرو به سمت گلویی تزریق انتقال می دهند. بخش راهگاه باید دارای سطح مقطع حداکثر و حداقل محیط باشد. راهگاه ها باید نسبت حجم به سطح بالایی داشته باشند. چنین بخشی باعث کاهش اتلاف حرارتی، استحکام زودرس رزین مذاب در سیستم راهگاه شده، و افت فشار را به حداقل می رساند.

مشخصات سطح مقطع ایده آل، مربوط به یک راهگاه دایره ای است. این به عنوان یک راهگاه با دایره ای شناخته شده است، که نشان داده شده است. در حالی که راهگاه دایره ای کارآمد ترین نوع است، ارائه آن گران تر است، چرا که راهگاه باید از هر دو نیمه قالب عبور کند. یک نوع با قیمت کمتر و در عین حال به اندازه کافی کارآمد ذوزنقه است. راهگاه ذوزنقه ای باید با یک مخروطی ۲ تا ۵ درجه در هر طرف، و با عمق ذوزنقه ای برابر با عرض پایه آن طراحی شود، که در شکل نشان داده شده است. این پیکربندی نسبت حجم به سطح خوبی را تضمین می کند.

mold-design-runners01

راهگاه های نیم دایره به دلیل نسبت پایین حجم به سطح آنها توصیه نمی شوند. در سه تصویر مشخصات راهگاه های متعارف، مشکل نشان داده شده است. اگر دایره های محاط، کانال های جریان پلیمر از طریق راهگاه ها تصور شوند، نسبت کم محیط به مساحت طراحی راهگاه نیم دایره در مقایسه با طراحی ذوزنقه ای کاملا آشکار می شود.

اندازه قطر راهگاه

در حالت ایده آل، در اندازه قطر راهگاه فاکتورهای زیادی به حساب می آیند- حجم قسمت، طول بخش جریان، ظرفیت دستگاه، اندازه گلویی تزریق، و زمان چرخه. به طور کلی راهگاه ها باید دارای قطری برابر با حداکثر ضخامت قطعه، اما در محدوده ۴ میلی متر تا ۱۰ میلی متر باشند تا از زود یخ کردن و یا زمان چرخه بیش از حد جلوگیری کنند. راهگاه باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا افت فشار را به حد اقل برساند و در عین حال به اندازه کافی کوچک باشد تا زمان چرخه رضایت بخش باشد. کوچک ترین قطر راهگاه ها با موفقیت به عنوان نتیجه ای از تجزیه و تحلیل جریان کامپیوتر استفاده شده اند که در آن قطر راهگاه کوچکتر باعث افزایش گرمای برشی مواد شده، در نتیجه به حفظ دمای ذوب و افزایش جریان پلیمر کمک می کند. راهگاه های بزرگ مقرون به صرفه نیستند، و این به دلیل میزان انرژی است که صرف تشکیل می شود و سپس تابش اشعه به موادی که در درون آنها به صورت جامد در می آیند.

طرح راهگاه

مشابه قالب های چند بخشی باید از یک سیستم راهگاه “H” متعادل استفاده شود، همانطور که در تصویر طرح سیستم راهگاه نشان داده شده است.

mold-design-runners02

متعادل کردن سیستم راهگاه تضمین می کند که تمام حفره های قالب در نرخ و فشار یکسان پر شده اند. البته، نه همه قالب ها چند حفره ای هستند، و نه همه آنها هندسه قطعه مشابهی دارند. به عنوان یک سرویس به مشتریان، پلاستیک های داو تجزیه و تحلیل های پرشدن قالب به کمک کامپیوتر را ارائه می دهند که از پر شدن با تعادل بهتر هر طراحی قالب که قطعه شما نیاز دارد، اطمینان حاصل می کند. استفاده از برنامه های شبیه سازی پرشدن قالب، شما را قادر به طراحی قالب هایی با شرایط زیر می نماید:
• حداقل اندازه راهگاه که مذاب را به درجه حرارت مناسب می رساند، کاهش اشعه، کاهش دما و فشار در هر بشکه، و صرفه جویی انرژی در حالی که احتمال خراب شدن مواد را به حداقل می رساند.

  • سیستم های راهگاه متعادل که حفره ها را همزمان و با فشار یکسان پر می کند، و دوباره بستن حفره های به راحتی پر شده را از بین می برد.

سرباره گیر مواد  

در تقاطع تمام راهگاه ها، راهگاه اولیه باید از راهگاه ثانویه با حداقل فاصله ای برابر با قطر جلوتر باشد، همانطور که در طراحی توصیه شده تصویر سرباره گیر مواد به خوبی نشان داده است. این باعث تولید یک ویژگی های شناخته شده به عنوان یک تله مذاب یا سرباره گیر مواد است.

mold-design-runners03

سرباره گیر مواد باعث بهبود جریان پلیمر با استفاده از تطبیق خنک کننده، ویسکوزیته بالاتر پلیمر در حال حرکت در جلوی جرم مذاب شده و امکان ویسکوزیته پلیمر پایین تر، و داغ را برای جریان آسان تر به حفره قالب فراهم می کند. بنابراین سرباره گیر مواد مانع ورود توده ای از مواد سرد به حفره شده و به صورت منفی بر خواص نهایی قسمت انتهایی اثر می گذارد.

قالب های بدون راهگاه

قالب های بدون راهگاه با قالب های راهگاه سرد سنتی متفاوت هستند (نگاه کنید به تصویر قالب راهگاه سرد متعارف) و این تفاوت در گسترش محفظه ذوب دستگاه قالب ریزی و اقدام به عنوان یک فرمت از نازل ماشین است. یک سیستم بدون راهگاه تمام و یا بخشی از پلیمر ذوب را در حدود دما و ویسکوزیته ای برابر با پلیمر در هر بشکه پلاستیکی نگهداری می کند. دو نوع کلی از قالب های بدون راهگاه وجود دارد: سیستم های عایق بندی، و سیستم راهگاه گرم.

mold-design-runners04

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد