نکاتی درباره پلاستیک و مواد تشکیل دهنده آن – بخش نهم

نکاتی درباره پلاستیک و مواد تشکیل دهنده آن – بخش نهم

خلاصه فصل

پلاستیک: پلاستیک به سه گروه اصلی قابل تقسیم است: ترموپلاستیک­ ها، ترموست­ ها و الاستومرها.

الاستومرها: الاستومرها بیشتر به عنوان لاستیک شناخته می­ شوند. آن­ها ترکیب­ های لاستیک ساختگی یا طبیعی شبکه گسترده، هم ­زنجیر می­ باشند. هم ­زنجیری توسط ولکانیزاسیون ارتقاع داده می­ شود.

ترموست­ ها: ترموست­ ها شامل ساختار درشت مولکول شبکه ه­ای نزدیک هم­ زنجیر می­ باشند. آن­ها سخت، شکننده و غیرقابل پلاستیکی شدن (ذوب شدن) می­ باشند.

ترموپلاستیک­ ها: ترموپلاستیک­ ها می­ توانند به ترموپلاستیک­ های آمورف و شبه کریستالی تقسیم شوند.

پلیولفین: این ترکیب به گروه ی از تروموپلاستیک­ های شبه کریستالی تعلق دارد. مهمترین نمونه­ های آن پلی­اتیلن (PE) و پلی پروپیلن (PP) می­ باشند.

ماشین­ های فرآوری پلاستیک: اکسترودرها، دستگاه تزریق و نوردها (که به این روش بحث نشده است) ماشین­ هایی هستند که برای تولید محصولات پلاستیکی نیمه تمام مورد استفاده قرار می­ گیرند.

­اکسترودر: اکسترودر مسئول نرم کردن مواد خام است. به عنوان مثال در تولید لوله ­ها، پروفیل­ ها و صفحات مورد استفاده قرار می ­گیرد. فرایند پیوسته.

ماشین قالب­گیری تزریقی(دستگاه تزریق پلاستیک): ماشین قالب­گیری تزریقی شامل فرایند تولید ناپیوسته می­ شود. ماردون هم حرکت چرخشی و هم محوری انجام می­دهد. پارامترهای مهم قالب­ گیری تزریقی عبارتند از: دما، زمان و فشار. مراحل فرایند عبارتند از: نرم کردن، تزریق و سرد سازی.

آزمایش خزش فشار داخلی: طول عمر لوله­ ی پلاستیکی را تحت بار فشاری داخلی شبیه ­سازی می­ کند.تنش مرجع مربوطه تابعی از فشار داخلی، قطر متوسط لوله و ضخامت دیواره است. با استفاده از فرمول بویلر محاسبه می­شود.

آزمایش کشش مدت کم: آزمایش کشش مدت کم شامل کشیدن یک میله ­ی نمونه تا نقطه­ ی شکست می­ شود. نتیجه نشانگر مقادیر مکانیکی ماده­ی آزمایش شده می­ باشند. مهمترین مقادیر مکانیکی عبارتند از: انبساط، استحکام کششی، استحکام شکست و کرنش شکست.

مدول الاستیسیته (مدول خزش): مدول الاستیسیته نسبت تنش به انبساط است.

آزمایش کشش خزش: آزمایش کشش خزش برای تعیین مدول خزش مورد استفاده قرار می­ گیرد.

مقاومت در برابر ضربه: مقاومت در برابر ضربه به وسیله­­ ی آزمایش خمشی ضربه و آزمایش خمشی ضربه شکاف­دار (مورد آخر شامل شکاف ­های مشخص در نمونه است) مشخص می ­شود. مهمترین روش ­های آزمایشی عبارتند از آزمایش ­های شارپی و ایزود.

سختی سطح: مقاومت در برابر نفوذ نمونه ­ی آزمایشی را نشان می­دهد. مهمترین روندها عبارتند از شُر A و شُر D و سختی فرورفتگی توپ.

ضریب انبساط حرارتی: ضریب انبساط حرارتی یک پارامتر مهم در پلاستیک­ ها می­ باشد. معمولاً با این مقدار مکانیکی نشان ه­ای از ضریب انبساط خطی همراه می­ شود (در ادبیات، این کلمه عمدتاً به عنوان ضریب انبساط خطی طولی متوسط بیان می­ شود).

مقاومت حرارتی: این عبارت بیانگر محدودیت­ های دمایی ترموپلاستیک ­ها تحت اثرات حرارتی می ­باشد. روندهای آزمایشی شامل می­ شوند. نمی­توان هیچ نتیجه ­ای در مورد دمای کاری گرفت.

هدایت حرارتی: متغیر نشان­ دهند­­ه ­ی ظرفیت ماده برای هدایت حرارت است. خوراندن، تقویت، ماده­ ی کمکی و رنگ زدن بر روی هدایت حرارتی اثر می­گذارند.

ضریب انتقال حرارت: این متغیر برای محاسبه­ ی ضریب گذار حرارتی مورد استفاده قرار می­ گیرد.این متغیر به صفحه­ ی جدایش، هندسه و سرعت جریان ماده بستگی دارد.

ضریب گذار حرارتی: ضریب گذار حرارتی اطلاعاتی درباره­ی ظرفیت عایق ماده فراهم می ­سازد.

رفتار احتراق: پلاستیک ­ها ترکیب­ های آلی می ­باشند و در نتیجه به صورت ذاتی قابل اشتعال می ­باشند.

نفوذ: تمایل به نفوذ در ماده که قابلیت تراوش سیالات یا عناصر گازی از پلاستیک می­ باشد.

جذب آب: بیشتر پلاستیک­ ها به جذب آب (باد کردن) تمایل دارند. این یعنی، ثبات پلاستیک دیگر تضمین نمی­ شود. PE تمایل بسیار کمی به جذب آب دارد.

شاخص ذوب: شاخص ذوب ظرفیت جریان پلاستیک نرم شده را نشان می­دهد. از قبل به عنوان مقدار MFI شناخته می­ شود، اکنون به آن مقدار MFR می­ گویند.

تنش باقیمانده: در حین فرایند اکستروژن، تنش­ های باقیمانده در نتیجه­ ی فرایند­های سردسازی به عنوان مثال در سرعت­­ های خارج سازی بالا شکل می­ گیرند. این تنش  ­ها می­ توانند با اتخاذ کردن کنترل ­های دمایی ویژه یا عملیات حرارتی (عملیات حرارتی) کاهش بیابند.

تنش باقیمانده ­ی جهت­ گیری: به شرایط سردسازی وابسته می ­باشند. سرعت افزایشی سردسازی احتمال تنش را در لوله ­ها افزایش می­دهد.

تنش باقیمانده ­ی پس از فشار: پدیده در مولفه ­های قالب­­گیری تزریقی. تنش باقیمانده­ ی پس از فشار می ­تواند در مولفه ­های اکستروژن نیز اتفاق بیفتد، به عنوان مثال هنگامی که فشار ثانویه باید در میله­های صلب تولیدی برای جلوگیری از حباب­ ها و حفره ­ها استفاده شود.

تنش باقیمانده­ی کریستالی شدن: این به دلیل شکل گیری کریستالیت در حین فاز سردسازی در پلاستیک­ های شبه کریستالی (به عنوان مثال PE) اتفاق می ­افتند.

عملیات حرارتی : عملیات حرارتی امکان تنش باقیمانده را کاهش می­دهد یا از بین می­ برد .

جهت­ گیری: آرایش درشت مولکول­ ها توسط نیروهای خارجی (به عنوان مثال سرعت خارج سازی).

انقباض: انقباض، جمع شدگی طولی (تغییر منفی طول) را در جهتی مشخص می­ سازد که در آن درشت مولکول ­ها جهت­ گیری کرده ­اند.

کوچک شدگی (Shrinkage) : برخلاف انقباض، کوچک شدگی(شیرینک)، جمع شدگی حجمی (تغییر منفی حجم) را در نتیجه­ی فرایند­های سرد سازی مشخص می­ سازد. برخلاف انقباض، تغییر حجمی در تمامی مولفه­ ی پلاستیکی قابل تشخیص است. این تغییرات حجمی در ساختار اتصال و در ساختار سنبه یا قالب دیده می­ شوند.

اثر شکاف: اثر شکاف بر استحکام مولفه اثر می­ گذارد. شیارها، خراش ­ها، ناهمگنی ­ها یا شکل ساختاری مولفه می­ توانند اثرات منفی بر روی اتصالات داشته باشند.

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد