نکاتی درباره پلاستیک و مواد تشکیل دهنده آن – بخش پنجم

نکاتی درباره پلاستیک و مواد تشکیل دهنده آن – بخش پنجم

۱-۶-۴ مقاومت در برابر ضربه

پروسه ­های آزمایش­ خمش ضربه و خمش شکاف ضربه در DIN 53453 و DIN 53753 توصیف شده ­اند. آزمایش ­ها برای تعیین رفتار ضربه مورد استفاده قرار می ­گیرند به عبارت دیگر به عنوان ارتجاع پلاستیک شناخته می­ شوند. مقدار اندازه­­ گیری شده کمیت انرژی ضربه ­ی جذب شده در رابطه با مساحت­­ های مقطعی است که منجر به شکست میله یا نمونه­ ی آزمایش صفحه­ ای شکل می­ شود که ممکن است شکاف دار باشد. نیرو به وسیله­ ی یک آزمایش کننده ­ی نوسانی ضربه تولید شده که با سرعت زیاد به نمونه برخورد می­ کند. در اروپا، دو روند آزمایش (با شکاف و بدون شکاف) عمدتاً اجرا می­ شود. یکی به عنوان شارپی از یک آزمایش کننده نوسانی ضربه استفاده می­ کند همانطور که در … مشخص شده است و دیگری که ایزود نامیده می­ شود از یک دستگاه Dynstat استفاده می­کند همانطور که در NEN-EN-ISO 180 مشخص شده است. سه نوع تعریف شد­ه ­ی شکاف­دار برای تعیین مقاومت ضربه ­­ای شکاف­دار مورد استفاده قرار می­ گیرند.

۱-۶-۵ سختی سطح

سختی سطح، بیانگر مقاومتی است که یک نمونه­ ی مشخص برای جلوگیری از سوراخ شدن از خود نشان می­ دهد. آزمایش شُر مشخص شده می­­تواند از دو روند برای تعیین سختی شُر استفاده کند: این­ روندها به عنوان شُر A و شُر D شناخته می­ شوند. دو پروسه به لحاظ هندسه­ ی نمونه­ ی آزمایشی استفاده شده (سوزن آزمایشی) با هم متفاوت می­ باشند. شکل ۱-۷ دو شی آزمایشی متفاوت را نشان می­دهد. سختی شُر بی بعد بوده و بازه­ی سختی از میان مقادیر ۰ تا ۱۰۰ تغییر می­ کند. روند شُر A غالباً بر روی پلاستیک­ های نرم اعمال می­ شود در حالی که شُر D به همراه پلاستیک ­های سخت استفاده می­ شود.

علاوه بر آزمایش سختی شُر، سختی ماده همانطور که در NEN-EN-ISO 2039-1 مشخص شده است به صورت عبارات سختی فرورفتگی توپ قابل تعیین می ­باشد. این روش عمدتاً هنگامی مورد استفاده قرار می­ گیرد که سختی ماده توسط روش شُر قابل محاسبه نباشد. یک توپ به قطر ۵ mm به عنوان شی آزمایش استفاده شده که به مدت ۳۰ ثانیه هدف بار مشخصی قرار می­ گیرد.

شکل 7-1

شکل ۱-۷ جسم ­های آزمایش برای آزمایش سختی شُر A و شُر D.

۱-۷ خواص حرارتی

۱-۷-۱ ضریب انبساط حرارتی

در تعیین ضریب انبساط حرارتی، میان ضریب انبساط خطی (ضریب انبساط طولی حرارتی) و ضریب انبساط مکعبی (ضریب انبساط فضایی) باید تفاوت قائل شویم. ضریب انبساط خطی مقداری را نشان می­­دهد که یک ماده با طول استاندارد یک متر تحت تغییر دمای k 1 ، طویل­تر یا کوتاه ­تر خواهد شد. ضریب انبساط فضایی مقداری را نشان می­دهد که یک متر مکعب از ماده تحت تغییر دمای ۱ k طویل ­تر یا کوتاه­ تر خواهد شد. آزمایش ­ها را برای ضرایب انبساط خطی و مکعبی توصیف می ­کند.

۱-۷-۲ مقاومت تغییر شکل در برابر گرما

تمامی تغییرات خواص به ویژه رفتارهایی در پاسخ به اثرات گرما برای مهندس مهم می­باشند. به این دلیل، آزمایش ­های متفاوتی برای تعیین دمای تقریبی مرزی انجام شده است که در کمتر از آن دما تغییر شکل اتفاق نمی­ افتد.

سه روند برای تعیین مقاومت تغییر شکل مورد استفاده قرار می­ گیرند.

۱- مارتینز (DIN 53462)

۲-ویکا

۳- ISO/R 7 (ASTM D 640)

با این حال متغیرهای تعیین شده اجازه ­ی استنتاج هیچ نتیجه ­ای را در مورد دمای کاری پلاستیک­ های تست شده نمی­ دهند. مقادیر تعیین شده برای پلاستیک­ ها تنها زمانی قابل مقایسه می­ باشند که تحت شرایط و روش ­­های یکسانی آزمایش شوند. اثرات دمای بیرون هوا یا سیال و همچنین شکل و روش تولید نمونه­ ها تاثیر به سزایی بر روی نتایج اندازه­ گیری شده دارند.

۱-۷-۳ هدایت گرمایی

هدایت گرمایی یا ضریب حرارتی که به عنوان (W/mK) اندازه­ گیری می­ شود، یک مشخصه­ ی وابسته به دمای ماده است که چیزی را در مورد ظرفیت ماده برای هدایت گرما نشان می­دهد. یک نشانه ­ی هدایت گرمایی یا ظرفیت عایق (هدایت حرارتی منفی) ماده می­ تواند توسط آزمایش ­های مشخص شده در DIN 52612-1 یا DIN فراهم شود. هدایت گرمایی ماده می­ تواند توسط خوراندن، تقویت، مواد کمکی و رنگ زدن به صورت چشمگیری تحت تاثیر قرار بگیرد.

۱-۷-۴ ضریب انتقال حرارت

ضریب انتقال حرارت یک فاکتور مهم مورد نیاز برای محاسبه­ ی ضریب گذار حرارتی و همچنین هدایت ویژه حرارتی ماده است. هدایت حرارتی، مانند ضریب انتقال حرارت، به شدت به دیگر اثرات مانند صفحه ­ی جدایش، هندسه و نرخ جریان ماده بستگی دارد.

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد