نوین فرز

نوین فرز
مدیر عاملرسول یزدی
نوع فعالیتفرزکاری
تلفن۶۶۸۰۸۹۲۱, ۶۶۸۱۹۳۲۹~ ۳۰
دورنگار۶۶۸۰۸۹۲۱
آدرسجاده قدیم کرج – ۶۵ متری فتح – فتح ١١ – نبش گلبن ١٠ شرقی – پ. ١٨
وب سایت
ایمیل