نمایشگاه پلاستیک قزاقستان

نمایشگاه پلاستیک قزاقستان

زمان : ۱ الی ۳ آذرماه ۹۶

محل برگزاری : آلماتی قزاقستان