نمایشگاه پلاستیک آلمان (fakuma)

نمایشگاه پلاستیک آلمان

زمان : ۲۵ الی ۲۹ مهرماه ۹۶

محل برگزاری : فریدریش هافن ، آلمان