نمایشگاه پلاستیک، چاپ و بسته بندی تانزانیا (PPPEXPO)

نمایشگاه پلاستیک، چاپ و بسته بندی تانزانیا (PPPEXPO)

زمان : ۳۱ مرداد-۰۲ شهریور ۱۳۹۶
محل برگزاری  : دارالسلام ، تانزانیا