نمایشگاه های بین المللی پلاستیک ژاپن

نمایشگاه های بین المللی پلاستیک ژاپن

زمان : ۲ الی ۶ آبان ماه ۹۶

محل برگزاری : ژاپن،توکیو، آی پی اف ژاپن