نمایشگاه های بین المللی پلاستیک مکزیک

نمایشگاه بین المللی پلاستیک مکزیک

زمان : ۱۶ الی ۱۹ آبان ماه ۹۶

محل برگزاری : مکزیک،مکزیکو سیتی، پلاست ایمجین