نمایشگاه های بین المللی پلاستیک بریتانیا

نمایشگاه های بین المللی پلاستیک بریتانیا

زمان : ۴ الی ۶ مهرماه ۹۶

محل برگزاری :بریتانیا ،بیرمنگام،اینترپلاس