نمایشگاه های بین المللی پلاستیک اسپانیا

نمایشگاه بین المللی پلاستنیک اسپانیا

زمان : ۱۰ الی ۲۴ مهرماه ۹۶

محل برگزاری : اسپانیا،بارسلونا،ای کیو پلاست