نمایشگاه بین المللی متالورژی،ریخته گری و صنایع فلزی

نمایشگاه بین المللی متالورژی،ریخته گری و صنایع فلزی

june 7 -10 , 2016

محل برگزاری : لهستان

www.tofairs.com