نمایشگاه لاستیک و پلاستیک ویتنام

نمایشگاه لاستیک و پلاستیک ویتنام

زمان :۲۹ اسفند ۱۳۹۶-۰۲ فروردین ۱۳۹۷
محل برگزاری : هوشی مین ، ویتنام