نمایشگاه قالب سازی فلزات شارجه (Arabia Mold)

نمایشگاه قالب سازی فلزات شارجه (Arabia Mold)

زمان : ۲۰ الی ۲۳ آذرماه ۱۳۹۶

محل برگزاری : شارجه ، امارات متحده عربی