نمایشگاه بین المللی قالبسازی و صنعت ریخته گری و کوره های صنعتی

نمایشگاه بین المللی قالبسازی و صنعت ریخته گری و کوره های صنعتی

june  ۱۲ -۱۴ ,۲۰۱۶

چین گوانجو

www.chinaexhibition.com