نمایشگاه فلز و متالورژی چین

نمایشگاه فلز و متالوژی چین

زمان : ۲۳-۲۶ خرداد ۱۳۹۶
محل برگزاری : شانگهای ، چین