نمایشگاه فلز و متالورژی چین

نمایشگاه فلز و متالورژی چین

زمان : ۲۶-۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

محل برگزاری : مرکز نمایشگاه بین المللی چین ( CIEC), پکن ، چین