نمایشگاه فلزکاری و ماشین ابزار بانکوک (METALEX)

نمایشگاه فلزکاری و ماشین ابزار بانکوک (METALEX)

زمان : ۱ الی ۴ آذرماه ۹۶

محل برگزاری : بانکوک، تایلند