نمایشگاه فلزکاری هانوفر (EMO Hannover)

نمایشگاه فلزکاری هانوفر (EMO Hannover)

زمان : ۲۷ شهریور-۰۱ مهر ۱۳۹۶

محل برگزاری : هانوفر ، آلمان