نمایشگاه فلزکاری استانبول (WIN EURASIA Metalworking)

نمایشگاه فلزکاری استانبول (WIN EURASIA Metalworking)

زمان : ۲۴-۲۷ اسفند ۱۳۹۶

محل برگزاری : استانبول ، ترکیه