نمایشگاه صنعت آلومینیوم هند

نمایشگاه صنعت آلومینیوم هند

زمان : ۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۹۶

محل برگزاری : بمبئی ، هند