نمایشگاه صنایع فلزی مادرید MetalMadrid

نمایشگاه صنایع فلزی مادرید

زمان : ۲۴ الی ۲۵ آبان ماه ۹۶

محل برگزاری : مادرید ،اسپانیا