نمایشگاه ریخته گری نورنبرگ (Euroguss)

نمایشگاه ریخته گری نورنبرگ (Euroguss)

زمان : ۲۶-۲۸ دیماه ۱۳۹۶

محل برگزاری : نورنبرگ ،آلمان