نمایشگاه بین‌المللی دنیای پلاستیک آسیای میانه

نمایشگاه بین‌المللی دنیای پلاستیک آسیای میانه

زمان :١ الی ٣ آذر ١٣٩۶

محل برگزاری :آلماتی – قزاقستان