نمایشگاه جوشکاری و برش پکن

نمایشگاه جوشکاری و برش پکن

زمان : ۰۶-۰۹ تیر ۱۳۹۶
محل برگذاری : شانگهای ، چین ،مرکز نمایشگاه بین‌المللی شانگهای