نمایشگاه تجهیزات و مواد پلی اورتان مسکو

نمایشگاه تجهیزات و مواد پلی اورتان مسکو

زمان :۰۸-۱۰ اسفند ۱۳۹۶
محل برگزاری : مسکو ، روسیه