نمایشگاه تجهیزات فلزکاری روسیه (Metalloobrabotka)

نمایشگاه تجهیزات فلزکاری روسیه (Metalloobrabotka)

زمان : ۲۴-۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

محل برگزاری : مرکز نمایشگاهی مسکو (ZAO), مسکو ، روسیه