نمایشگاه بین المللی پلاستیک میلان ایتالیا ۲۰۱۸

نمایشگاه بین المللی پلاستیک میلان ایتالیا ۲۰۱۸

زمان : ۷ الی ۱۱ خرداد

تمحل برگزاری : ایتالیا ، نمایشگاه بین المللی میلان