چهاردهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری)

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری)

زمان : ۱۳ الی ۱۶ آذر ۱۳۹۶

محل برگزاری : تهران- بزرگراه چمران– محل دائمی نمایشگاههای بین المللی