نمایشگاه بین المللی متالورژی ( فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری )

نمایشگاه بین المللی متالورژی ( فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری )

پنجشنبه – یکشنبه

۱۳۹۵/۰۹/۰۴ لغایت ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

محل برگزاری :نمایشگاه بین المللی تهران