نمایشگاه بین المللی صنایع پلاستیک استانبول

نمایشگاه بین المللی صنایع پلاستیک استانبول

DEC 7-10 , 2016

محل برگزاری :استانبول،ترکیه