نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد،معادن،فلزی،ریخته گری،متالورژی و تجهیزات وابسته ایران

نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد،معادن فلزی،ریخته گری،متالورژی و تجهیزات وابسته ایران

چهارشنبه  لغایت شنبه

۱۳۹۵/۰۳/۲۶ لغایت ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز