نمایشگاه بین المللی ریخته گری

نمایشگاه بین المللی ریخته گری

SEP 20-22 ,2016

محل برگزاری : لهستان

www.targikielce.pl