نمایشگاه بین المللی ریخته گری و فن آوری ریخته گری

نمایشگاه بین المللی ریخته گری و فن آوری ریخته گری

MAY 24 -27 , 2016

محل برگزاری : اسلواکی،نیترا

www.agrokomplex.sk