سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی متالورژی

سیزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی متالورژی

چهارشنبه لغایت شنبه

۱۳۹۵/۰۳/۲۶ لغایت ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران