نمایشگاه ایران پلاست

نمایشگاه ایران پلاست

زمان : ۲ الی ۵ مهرماه ۹۶

محل برگزاری : تهران، نمایشگاه بین المللی تهران