مواد پلیمری و جنس حفره قالب- بخش اول

مواد پلیمری و جنس حفره قالب- بخش اول

حفره قالب های فولادی در بعضی موارد، نیاز به خواص متفاوت نسبت به مواد قالب های پایه دارد .مواردی که به دنبال آن هستیم عبارتند از :

 • قابلیت ماشین کاری
 • سختی
 • قابلیت پولیش کاری
 • قابلیت عملیات حرارتی
 • مقاومت به خوردگی
 • مقاومت به سایش

درواقع برای بدست آوردن این خواص ، عناصر مختلفی می بایست به فولاد اضافه شود .

وانادیومسولفورسیلیکونفسفروسنیکلمولیبیدنمنیزیمکرومیومکربن
xxxxافزایش مقاومت کششی
xxافزایش سختی
xxxxافزایش مقاومت در برابر سایش
xxxxxxافزایش سختی پذیری
xxافزایش مقاومت در برابر زنگ زدگی
xxافزایش مقاومت به سابش
xxافزایش چقرمگی
xxافزایش مقاومت در برابر شوک
xافزایش مقاومت در برابر خستگی
xxبهره مندی از ساختار دانه ای مناسب
xxکاهش تغییر شوکل
xxعکس العمل دی اکسیدایزر
xتوقف حفره های بادی
xافزایش قابلیت ماشین کاری

.

عناصر آلیاژی با اضافه شدن به فولاد در حین پروسه ساخت ، برای تاثیر در تغییرات خواص مکانیکی در فولاد می باشد. اضافه شدن این عناصر می تواند تاثیر بسازایی در کارایی محصولات داشته باشد .بیشتر عناصر رایج و آمیزش آن ها بر روی خواص فولاد به صورت زیر می باشد .لیست زیر، هر کدام از تاثیرات را تعریف می کند .

مقاومت کششی :

مقاوت مواد در برابر نیروی کشش یا کشش مواد

سختی :

مقاومت سطح فولاد در مقابل سایش یا دندانه ای شدن . سختی می تواند با روش های برینل و یا راکول اندازه گیری شود .

مقاومت فرسایشی :

ظرفیت مقاومت تخریب سطح از تماس با دیگر ذرات و یا مایعات در جریان فلزات و غیر فلزات می باشد .سایش به طور کلی شامل از بین رفتن سطح تماس بسته به حرکت سطح و تماس سطوح با یکدیگر است .

قابلیت سخت کاری :

توانایی سخت تر شدن مواد توسط اضافه کردن عناصر آلیاژی و فرآیند عملیات حرارتی می باشد .دقت کنید که با سختی آن را اشتباه نکنید .

مقاومت در برابر زنگ زدگی :

توانایی فلزات آهنی در مقابله با اکسید شدن در معرض هوا را زنگ زدگی گویند .

مقاومت سایشی :

توانایی مقاومت در برابر تخریب سطح از تماس مواد مورد استفاده مانند گوگینگ ، سنگ زنی ، اسکرچینگ یا خش زنی

چقرمگی :

توانایی فلزات در جذب انرژی و تغییر شوکل پلاستیکی قبل از شکست می باشد .

مقاومت در برابر شوک :

توانایی مقاومت در برابر نیروهای خارج و یا ناگهانی که نتیجه سرعت در روند توزیع تنش می باشد .

مقاومت خستگی :

توانایی فلزات در مقاومت در برابر شکست و یا تکرار روند تنش می باشد .خستگی معمولا در بارهایی که در شرایط استاتیکی با تاثیر کم است و در سیکل تکرار تنش و کرنش و شکست است اعمال شده و اتفاق می افتد .

ساختار دانه های نرم :

ساختار مولکولی فشرده در فولاد است .ریزتر یا نرم تر شدن در ساختارهای دانه باعث افزایش چقرمگی در فولاد است .ساختار دانه ای نرم توسط رولینگ یا نورد سرد یا گرم بدست می آید .

کاهش تغییر شکل :

اضافه شدن عناصر جهت کنترل مقدار تغییرات در فلزات ،بسته به تنش ،تغییرات حرارتی ، تغییرات رطوبت و یا دیگر تغییرات است .

اکسیدزا ( Deoxidizers ):

اضافه شدن عناصر در حین ساخت فولاد برای کنترل کاهش مقدار اکسیژن باقیمانده در فولاد می باشد .

سوراخ های دمنده :

حجمی از گازهای به تله افتاده ، بسته به گازهای رها شده از فلزات جامد ذوب شده .

توانایی ماشین کاری :

سهولت نسبی در کار و یا ماشین کاری بر روی فلزات با ا بزار را گویند .

کربن

کربن به صورت طبیعی از عناصر غیر فلزی و به وفور می باشد که در بسیاری از ترکیبات آلی و غیر آلی رخ می دهد .کربن توانایی پیوستن به فولاد که باعث سخت تر شدن و افزایش بیشترین مقدار سختی را با ۶ درصد کربن، دارد . مواد های فولاد در مواد قالب ها و حفره های مورد استفاده همگی فولاد های کربنی هستند .

 • افزایش مقاومت کششی
 • افزایش سختی
 • افزایش قابلیت سخت شدن
 • کاهش دوام
 • کاهش چقرمگی

کرومیوم

کرومیوم از عناصرفلزی خاکستری ، سخت ، شفاف و درخشنده که در مقابل تیره شدن و خوردگی مقاومت می کند .معمولا به صورت کاتالیست در سخت کردن آلیاژهای فولاد ،در تولید فولاد زد رنگ و به عنوان رنگ دانه در شیشه مورد استفاده قرار می گیرد .