مواد پلیمری و جنس حفره قالب- بخش چهارم

مواد پلیمری و جنس حفره قالب- بخش چهارم

فولاد DME #6

از نوع T-420 فولاد زد زنگ بوده و برای آنیا کامل تا سختی ۲۰۰-۴۰۰ Bhn (14-23 Rc) برای سهولت در ماشین کاری می باشد .مورد استفاده در تزریق ، فشار و اتنقال قالب در موقعی که مواد پلاستیکی نیاز به مقاومت در برابر خوردگی بالا برای آبندی دارند .

فولاد S7

فولاد سخت شده هوا در شرایط آنیل ، پیشنهاد شده برای دسته سختی ۵۲-۵۶ Rc . مناسب برای فشار و قالب هایی که نیاز به چقرمگی بالا دارند .

فولاد D2

فولاد سخت شده هوا در شرایط آنیل ، پیشنهاد شده برای دسته سختی۵۴-۶۰ RC. مقاومت در برابر سایش بسیار بالا.مناسب برای فشار و انتقال در جایی که در معرض سایش بالا قرار دارد .

فولاد A2

فولاد سخت شده هوا در شرایط آنیل ، پیشنهاد شده برای دسته سختی RC 54 -62 . مناسب برای فشار و انتقال در قالب های تزریق.مقاومت به سایش بسیار بالا و چقرمگی بالا

فولاد O2

از فولادهای روغنی با کربن بالا و موجود در شرایط آنیل ، پیشنهاد شده برای سختی ۶۳RC .مورد استفاده در فشار و انتقال قالب های تزریق

C3-19

خصوصیات

 • فولاد اصلاح شده برای حفره
 • تیزی استثنایی
 • پیش سختی تا ۲۷۷-۳۳۱ Bhn (29-36 RC)
 • قابلیت ماشین کاری مناسب
 • سختی بالا
 • قابلیت پولیش کاری استثنایی
 • مناسب برای قالب های پلاستیکی و دایکاست

کاربرد

 • پران های ورق
 • حفره های ورق
 • قرارگیرنده های حفره
 • بلوک های کور
 • قرارگیرنده های کور
 • گیب ها

C3-20

 • خصوصیات
 • فولاد شوک حرارتی
 • آنیل اعمال شده تا سختی( ۲۰۰ Bhn (13-20 Rc
 • ماشین کاری آسان
 • قابیلت عملیات حرارتی خوب – کمتریت تغییر شکل
 • قابلیت پولیش کاری خوی
 • مناسب برای قالب های دایکاست و پلاستیکی

کاربرد

 • پین های پران
 • هدایت کننده پین ها
 • بلوک های حفره
 • قرلرگیرنده های کور
 • کورهای با قابلیت حرکت
 • کلمپ ورق ها
 • قرارگیرنده های حفره

C3-21

 

 

 • خصوصیات
 • اعمال آنیال تا سختی ۲۰۰-۲۴۰ Bhn (14-23 RC)
 • ماشین کاری اسان
 • مناسب برای مقاومت به خوردگی
 • مناسب برای فشار و انتقال در قالب های تزریق

کاربرد

 • نیروی ورق ها
 • حفره ورق ها
 • بلوک های حفره
 • قرارگیرنده های حفره
 • بلوک های کور
 • قرارگیرنده های کور
 • کورها با قابلیت حرکت

 

 

C3-22

 

خصوصیات

 • مقاومت به شوک
 • چقرمگی مناسب

کاربرد

 • مقاومت به شوک
 • بوش ها
 • پران ورق ها
 • کورها با قابلیت حرکت
 • کلمپ ورق ها
 • نیروی ورق و یونیت
 • قرارگیرنده حفره
 • بلوک های کور
 • قرارگیرنده های کور
 • حفره ورق
 • مناسب برای غوطه وری و پاشش

C3-23

خصوصیات

 • درجه بالای پایداری بعادی
 • مقاومت به فرسایش بالا

کاربرد

 • گیره ورق ها
 • بلوک های کور
 • قرارگیرند های کور
 • حفره ورق ها
 • بلوک های حفره
 • قرارگیرنده های حفره

   C3-24

خصوصیات

 • توانایی در سختی بالا
 • پایدار در عملیات حرارتی
 • مقاومت به شوک بسیار بالا
 • مفاومت به سایش بالا
 • چقرگی خوب

کاربرد

 • قرارگیرنده های کور
 • گیب ها
 • کورهای قابل حرکت
 • لغزنده ها
 • پین های راهنما
 • پین بوش های راهنما
 • بوش ها
 • نیروهای ورق و یونیت
 • بلوک های حفره
 • قرارگیرنده های حفره
 • بلوک های حفره

 

C3-25

خصوصیات·         قابلیت ماشین کاری مناسب

کاربرد

 • بوش ها
 • پین های راهنما
 • گیب ها
 • لغزنده ها
 • پین بوش های راهنما

خواص فیزیکی

مواد ویژه

آلیاژ بر پایه مسبریلیوم مسآلومینیومکیرکسیت
 

x

x

x

قابلیت ماشین کاری
 

x

x

 توانایی عملیات حرارتی
 

x

x

x

رسانایی حرارتی
  

x

 وزن پایین

 

این جدول تفاوت مواد ویژه مورد استفاده در موارد خاص و تاثیرات آن ها را در قالب های تزریق نشان می دهد .

ترکیبات :

آلومینیوم، قلع،سرب و روی

خصوصیات

 • قابلیت ماشین کاری بالا
 • ایجاد خطوط آبی در قالب
 • کاربرد بسیار آسان در کار
 • در مقایسه با فولاد گران می باشد
 • امکان مجود حفره های دمنده و هوا در قالب

کاربرد :

کیرکسیت مورد استفاده در نمونه سازی های قالب ها که برای تولید محصولات محدود می باشدسهولت در ماشین کاری و انتخابی مناسب برات نمونه سازی های سریع.

ترکیبات :

آلومینیوم ترکیب شده با مس ،منیزیم و سیلیکون . فراهم شدن ۹۹ درصد خلوص و سختی ۱۶۴-۱۶۸ RC . روی نیز می تواند با آلومینیون مورد استفاده قرار گیرد .

خصوصیات :

 • قابلیت ماشین کاری بسیار عالی
 • وزن پایین
 • رسانایی حرارتی بالا
 • پایداری بالا
 • مقاومت به خوردگی خوب
 • EDM سه یا چهار بارر سریع تر از فولاد
 • قابلیت جوشوکاری
 • قابلیت انودایز با سختی سطحی ۶۵ RC
 • قابلیت ورق کاری از ۰۰۴″ to 0.008″ to 80 RC

کاربرد :

آلومینیوم در کوتاه مدت استفاده شده و هزینه پایینی در نمونه سازی داشته و نیاز به خواص رسانایی حرارتی دارد .از آلومینیوم برای قالب های بادی ، فرم های وکیوم ، قالب های فوم،قالب های تزریق و پلاستیک استفاده می شود .

ترکیبات :

بریلیوم مسبا ترکیب ۱٫۹ to 4.50% بریلیوم و ۲۵ درصد مس + نیکل می باشد .

خصوصیات :

 • رسانایی حرارتی بالا
 • مقاومت به فرسایش خوب
 • مقاومت به خوردگی بالا
 • قابلیت جوش کاری مناسب
 • قابلیت پولیش کاری مناسب

کاربرد :

مس بریلیوم مناسب است در جایی که رسانایی حرارتی بالا مورد نیاز باشد .مواد ویژه در بسیاری از مواقع در کنار دیگر فرایندهای قالب های تزریق مورد استفاده قرار می گیرد چون خواص منحصر بفردی توسط این مواد فراهم می گردد .

خصوصیات :

کاربرد

 • بوش ها
 • پین های راهنما
 • گیب ها
 • لغزنده ها
 • پین بوش های راهنما

منبع :‌اینترنت

ترجمه :‌ایران ملد