مواد پلیمری و جنس حفره قالب- بخش سوم

مواد پلیمری و جنس حفره قالب- بخش سوم

فولاد DME #7

از استاندارد AISI 420-F(اصلاح شده) و از نوع بلوک قولادهای زدزنگ می باشد .و برای اعمال عملیات حرارتی تا سختی ۳۰۵-۳۴۲ Bhn (33-37 Rc) می باشد .برای قابلیت ماشین کاری بالا . مقاومت در برابر خوردگی پیشنهاد می گردد . برای محیط های شرجی ،پلاستیک های خورنده و کاربردهای ضدزنگ ۱۰۰ مورذ استفاده است .یک انتخاب ایده آل برای همه ی ساختارها ی عناصر(بدون حفره و کور)در قالب ها.

فولاد AISI 4140

AISI 4140 از فولادهای موجود در شرایط پیش گرم تا سختی ۳۰-۳۶ RC می باشد .در واقع از آلیاژهای فولادی کروم مولیبیدن است . مقاومت به فرسایش خوب و چقرمگی مناسب و بدون کربن .

C3-13

ترکیبات

 • کربن – ۰٫۳۰%
 • منیزیم – ۰٫۷۵%
 • فسفر – ۰٫۰۴% max
 • سولفور – ۰٫۰۵% max
 • سیلیکون – ۰٫۲۵%

خواص فیزیکی

 • مقاومت کششی مناسب
 • ماشین کاری راحت و بدون چسبندگی
 • مورد استفاده برای قالب های پایه

 

C3-14

ترکیبات

 • کربن – ۰٫۳۰%
 • منیزیم – ۱٫۲۰%
 • فسفر – ۰٫۰۳%
 • سولفور – ۰٫۰۴%
 • مولیبیدن – ۰٫۲۰%
 • کرم – ۰٫۷۵%

خواص فیزیکی :

 • برای اعمال سختی تا ۲۶۹-۳۲۱ Bhn (28-34 Rc)
 • مقاومت بالا
 • مناسب برای کورها و حفره ها ،کلمپ های ورق ، و ورق های پشتیبان در قالب ها

C3-15

 

Composition

 • کربن – ۰٫۳۰%
 • منیزیم – ۱٫۲۰%
 • فسفر – ۰٫۰۱۵%
 • سولفور – ۰٫۰۰۳%
 • سیلیکون – ۰٫۰۳%
 • کروم – ۱٫۱۰%
 • وانادیوم – ۰٫۰۸%
 • مولیبیدن – ۰٫۵۵%

خواص فیزیکی

 • سخت شده تا ۲۷۷-۳۳۱ Bhn (29-36 Rc)
 • تمیزی استثنایی
 • قابلیت ماشین کاری مناسب
 • قابلیت پولیش شدن استثنایی برای هر دوی قالب های پلاستیکی و فولادی

C3-16

Composition

 • کربن – ۰٫۳۰%
 • منیزیم – ۱٫۱۰%
 • سولفور – ۰٫۱۵%
 • سیلیکون – ۰٫۷۰%
 • کروم – ۱۴٫۰۰%

Physical Properties

 • سخت شدن تا ۳۰۵-۳۴۲ Bhn (33-37 Rc)
 • قابلیت ماشین کاری بالا
 • مقاوت در برابر خوردگی برای پلاستیک های خورنده
 • مورد استفاده در clean room
 • ایده آل برای ساختارهای (بدون کور و حفره) در قالب ها

C3-17

ترکیبات

 • کربن – ۰٫۳۶ – ۰٫۴۴%
 • منیزیم – ۰٫۷۰ – ۱٫۰۰%
 • سیلیکون – ۰٫۱۵ – ۰٫۴۰%
 • کروم – ۰٫۸۰ – ۱٫۱۵%
 • مولیبیدن – ۰٫۱۵ – ۰٫۲۵%

خواص فیزیکی

 • چقرمگی مناسب
 • مقاومت به فرسایش خوب
 • برای تلرانس های بزرگتر از اندازه در پهنا و ضخامت
 • مناسب برای قطعات سایشی و لغزنده

 

حفره قالب های فولادی

اصطلاح DM-E# ۳
ترم استاندارد صنایعP-20H-13T-420S7D2A2O2
قابلیت توانایی ماشین کاریxxxxXX
قابلیت توانایی پولیش شدنXX
سخت کاریXXXXXXX
قابلیت عملیات حرارتیXXXXXXX
مقاومت به خوردگیX
مقاومت به سایشXX

 

این جدول طبقه بندی های مختلف از فولاد را ارایه می دهد که برای حفره ها و کورها ی مورد استفاده موجود می باشد . برای هر نوع فولاد کلید فولاد DME و استاندارد و شماره SAE وجود دارد که نمایش داده شده است .

لیست زیر دارای اطلاعات بیشتری در مورد انتخاب فولادهاست .

فولاد DME # 3

براساس استاندارد P-20 AISI 4130 ( اصلاح شده) برای حفره های فولادی با قابلیت استثنتایی تمیز می باشد .قابلیت عملیات حرارتی تا سختی ۲۷۷-۳۳۱ Bhn (29-36 Rc). .برای ایجاد سختی بالا ، قابلیت ماشین کاری مناسب و قابلیت پولیش کاری استثنایی برای قالب های پلاستیکی و دایکاست

فولاد DME #5

دارای استاندارد حرارتی AISI H-13 مقاوم به شوک بوده و برای دایکاست گرم مورد استفاده می باشد .آنیل کامل تا (۲۰۰ Bhn 13-20 Rc) برای ماشین کاری اسان . قابلیت عملیات حرارتی با کمترین تغییر شکل . مناسب برای دایکاست همچنین قالب های پلاستیکی با قابلیت سختی و پولیش استثنایی.

منبع :‌اینترنت

ترجمه :‌ایران ملد