ملاحظات مربوط به طراحی گیت ، نازل و مانیفولد راهگاه گرم برای قالبگیری موفق پلیمرهای نیمه بلورین

ملاحظات مربوط به طراحی گیت ، نازل و مانیفولد راهگاه گرم برای قالبگیری موفق پلیمرهای نیمه بلورین

چکیده

این روزها تقاضا برای افزایش بهره روی بیشتر از قبل است . راهی برای کاهش زمان سیکل و اجتناب از عملیات های سایشی مجدد استفاده از سیستم راهگاه گرم است . سئوالی که اغلب پیش می اید این است که چه زمانی از قالب های راهگاه گرم با پلیمرهای بلورین استفاده شود . پاسخ به چند عامل و مخصوصا به نیازهای کیفی بخش ، عملیات مکانیکی و جنبه ی سطحی بستگی دارد . با درنظر گرفتن کار و نیازهای پلیمرهای نیمه بلورین مثل POM,PA,PPA,PET,PBT و LCP ما چند فاکتور اصلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد زمانیکه به دنبال انتخاب یک سیستم خوب تطبیق یافته ی راهگاه گرم هستیم . قصد بر این نیست هیچ مارک تجارتی یا سیستمی پیشنهاد شود بلکه هدف این است به مشتریان و سازندگان قالب با انتخاب بهترین سیستم راهگاه گرم کمک شود تا کیفیت محصول و نتیجه کار به بالاترین حد برسد .

وضعیت

قالب های راهگاه گرم فوایدی در مقابل سیستم های راهگاه سرد فراهم می کند که موارد مشهود آن به این ترتیب است : مواد کمتر برای ایجاد خمیر که منجر به سیکل های کوتاه تر و عدم نیازبه سایش ( یا حداقل سایش ) می شود. از سوی دیگر قالب های راهگاه گرم به پیچیدگی پروسه و هزینه ها می افزاید .

دریچه بندی مستقیم راهگاه گرم در مقابل راهگاه های سرد

وقتی قالب راهگاه گرم برای پلیمرهای نیمه بلورین طراحی می شود این مطلب باید خاطر نشان شود دریچه بندی مستقیم از طریق راهگاه گرم با این نوع پلیمرها نسبت به نمونه های بی شکل بیشتر مورد تقاضا است . این تفاوت به واسطه ی رفتار نرم کنندگی و ذوب شوندگی این نوع پلیمر است . یک ماده بی شکل رفتار نرم شونده ی تدریجی بیش از Tg و از وضعیت جامد به مایع را نشان میدهد. این فرایند محدوده های دمایی گسترده ایی برای ترموفورمینگ و برای قالب گیری دمشی (BM)و در نهایت برای قالب ریزی تزریقی فراهم میکند همانطوری که در شکل ۱ نشان داده شده است . بر خلاف درجات بی شکل ،Tg پلیمرهای نیمه بلورین معمولا تاثیر محدود و قابل اغماضی بر ساختاری دارند که هنور بالای Tg به شکل جامد باقی می ماند . در دمای ذوب Tm، پلیمرهای نیمه بلورین به سرعت ذوب می شوند و به مایع تبدیل می شوند  ( منحنی “C”)

این رفتار مواد نیمه بلورین به توجه خاصی نیاز دارد زیرا :

سبب تشکیل قطراتی پیرامون گیت می شود که به طور بالقوه ایی می تواند عامل ساختار سطحی بد و تغییر شکل ان باشد .

سبب مسدود شدن گیت ها با مواد جامد شده  می شود که همه انها درون حفره ها کشیده خواهد شد و مشکلات بعدی نقایص سطحی و عملکرد مکانیکی پایین تری را به همراه دارد .

هدف اصلی این است اجازه داده شود بخشی در خروجی گیت منجمد شود و در ورودی گیت در فاصله ایی به صورت ذوب شده بماند که کسری از میلی متر را نشان میدهد . انجام این التزام با قسمت های گیت شده ی مستقیم و با استفاده از سیستم های راهگاه گرم فوق العاده سخت است . استفاده از راهگاه گرم در ترکیب با راهگاه سرد این هدف را محقق خواهد کرد در حالیکه پروسه ی قوی تری صورت می گیرد (شکل ۲) . تله سرباره سرد جلوی نازل گرم هر ماده ی منجمد شده یا تنزل یافته را محبوس خواهد کرد .

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد