قطعات استاندارد قالب تزریق پلاستیک –بخش اول

قطعات استاندارد قالب تزریق پلاستیک –بخش اول

در این بخش اساس اجزای قالب های استاندارد را مرور می کنیم .این موارد در انتخاب قالب استاندارد و یا خرید آن ها موثر می باشند .

رینگ تزریق قرار داده شده در قالب برای قرار دادن قالب در صفحه ثابت (سمت تزریق) و اطمینان از این که نازل  دستگاه در راستای قالب باشد و رابطی بین بوش تزذیق است که اجازه ورود مواد مذاب را به داخل قالب می دهد .اندازه های استاندارد مختلفی وجود دارد .رایج ترین آن ها ۱۰سانت است . رینگ تزریق در قالب های بزرگتر معمولا در اندازه ی ۱۵سانت مورد استفاده قرار می گیرند .

بوش مخروطی جریان مواد پلاستیک( sprue bushing) را به داخل سیستم راهگاه هدایت می کند .یک شعاع کره ای (۳_۵/۸ سانت) در ماشین تزریق وجود دارد که برای اطمینان از هم راستا بودن نازل دستگاه و قالب می باشد. این کار برای اطمینان پیدا کردن از جریان پلاستیک مداوم، به قالب است.

B2-02

 

 

پین های راهنما برای اطمینان پیدا کردن از اینکه صفحه کفشک سمت ثابت و متحرک در نیمه قالب به صورت صحیح در زمان بسته شدن قالب تنظیم شوند تعبیه شده اند .پین ها همچنین قالب را در زمانی که نیمه ی آن به صورت صحیح قرار نگرفته است از آسیب دیدن محافظت می کند .

 

پین راهنما به صورت معمول در چهار گوشه ی قالب و بر روی خطوط قرار گرفته است .
توجه : پین متعادل کننده برای اطمینان از اینکه قالب به صورت غیر صحیح بسته نشود ، وجود دارد .

B2-04

 

بوش های راهنما به نحوی طراحی شده اند که در قالب اجازه تعویض بعد از فرسایش را دارند.بوش های راهنما معمولا بیشترین فرسایش مکانی را در قالب ها دارند و بعد از فرسوده شده شدن می بایست تعویض شوند که باعث افزایش عمر قالب شود .

 

معمولا در چهار گوشه ی قالب و در خطوط قطعه قرار گرفته اند .
توجه : بوش تعادل بوشی می باشد که فاصله پین ها را در حین حرکت تنظیم می کند .

B2-05

 

صفحه تقویتی، در مقاومت در برابر خمیدگی (خمش) در زمان تزریق افزایش می دهد.این صفحه در اندازه ها و طول های متفاوتی موجود می باشد .

 

ستون های پشتیبانی در غلاف پران ها واقع شده است و به صورت معمول به سمت مرکز قالب حرکت می کند. دو و یا بیشتر از آن معمولا استفاده می شود .

B2-06

 

پین های پران و یا پین های خارج کننده قطعه، برای خارج کردن قطعه از قالب مورد استفاده قرار می گیرند . در نقشه ها،پین های پران به طورمعمول به صورتی یک دایره مشخص می شوند که یک صلیب در داخل آن قرار دارد .

 

پین های پران واقع در صفحه تقویتی پران و تا سمت صفحات تقویتی و صفحه کور ادامه دارد .

B2-07

 

پران های برگردان یا پس پران ، پین هایی با قطر بزرگتر می باشند که در خارج از حفره و در خطوط قطعه می باشند . آن ها اطمینان پیدا می کنند که پین های پران در حین بسته شدن قالب به صورت مرتب عمل می کنند . این کار پین های برگشت پران مانع از صدمه دیدن حفره قالب در حین بسته شدن قالب می گردد .

 

پین های پران واقع در صفحه نگهدارنده پران و تا سمت صفحات تقویتی و صفحه کور و در خارج از منطقه کور و حفره ادامه دارد.

B2-08