قالب گیری تزریقی پلاستیک با گرانول پلاستیک شروع می شود – بخش دوم

قالب گیری تزریقی پلاستیک با گرانول پلاستیک شروع می شود – بخش دوم

اصطلاحات

قالب گیران تزریقی انتظار دارند که قالبسازان تزریق پلاستیک در مواد خام مورد استفاده در قالب هایشان خبره بوده و با عرضه کنندگان مواد رابطه داشته باشند. این مهارت منجر به قالب های بهینه سازی شده برای تولید حجم بالا با پنجره های پردازش بزرگ می گردد که موجب تحویل به موقع قطعات کیفیت بالایی که شرایط پروژه را با هزینه پایینی برآورده می سازند می شود. برای برآوردن این تقاضا جهت مطلع بودن از مواد خام، مهم است که قالب سازان اصطلاحات زیر را در فرایندهای طراحی قالب و قالبسازی روزانه شان درک کرده و به کار ببرند:

نیروی برشی تغییر در ویسکوزیته ناشی از یک لایه پلیمر لغزیده در برابر لایه دیگر پلیمر است. نیروی برشی در مکان های متعددی درون فرایند قالب گیری روی می دهد، از جمله:

  1. ماردون، هوپر و نازل دستگاه قالب تزریقی
  2. بوش راهگاه، سیستم راهگاه گرم(hot runner ) یا سرد(cold runner)
  3. نقطه گیت روی قطعه (نوعا بالاترین نیروی برشی در گیت است)
  4. هندسه قطعه حفره

بعضی از نتایج قالب گیری تزریقی ضعیف، چون لبه تیز، سرخی گیت ها، هاله، ماده تخریب شده و رگه های قهوه ای یا رنگی، مستقیما با نیروی برشی کنترل نشده رابطه دارند. فقط حوزه شماره ۱ را تزریق کار کنترل می کند و سه حوزه دیگر بر عهده قالب ساز هستند.

شناخت و درک جریان، نیروی برشی، ویسکوزیته و حدود پلیمر می تواند در تعیین مکان افت راهگاه گرم، نوع گیت، اندازه گیت، راه هوا و قرارگیری منافذ هوا و غیره کمک کند.

ویسکوزیته و منحنی های ویسکوزیته به «ضخامت مذاب» پلیمر یا مقاومت در برابر جریان اشاره دارند. ویسکوزیته بالا به معنای سیالیت کمتر است (جریان هایی مثل بتن)، در حالی که ویسکوزیته پایین به معنای سیالیت بیشتر است (جریان هایی مثل آب). درک این مساله نقطه مرجعی را به قالب ساز برای بهترین شیوه ها در طراحی قالب و تلرانس های نسبی لازم را برای ساخت قالب برای کاربردها و مواد خام خاص ارائه می کند. مثلا، آزادی بیش از حد در اجزا یا هواکش ها برای پلیمر ویسکوزیته پایین (جریان بالا) می تواند به پلیسه منجر شود.

ضریب جریان مذاب (MFI) و آهنگ جریان مذاب (MFR) دو آزمون خاص استفاده شده برای تعیین آسانی جریان برای پلیمر مفروض در آهنگ های برشی بسیار پایین هستند. این آزمون ها برای بررسی همسانی رفتار جریان پلیمر از یک نمونه به نمونه دیگر توسعه یافتند، اما آنها می توانند گمراه کننده باشند اگر برای مقایسه ویژگی های جریان دو پلیمر مختلف در آهنگ های برشی بالایی که در قالب گیری تزریقی به دست می آیند استفاده شوند.

مرحله بعدی

هدف این مقاله درباره خواص مواد خام فراهم جهت ساختن بینشی درباره این که آنها چه تاثیر متقابلی بر یک دیگر دارند و نهایتا آنها چه تاثیری بر محصول قالب گیری شده دارند، است. درک و کاربرد این دانش مرحله بعدی در طراحی و ساخت قالب ها برای عملکرد و قابلیت اطمینان است. به این طریق، قالب ساز می تواند مشکلات بالقوه را قبل از قالب گیری تزریقی حذف کرده و در نتیجه شریک با ارزش تری در فرایند مدل سازی تزریقی پیچیده شود.

قالب یک مرحله از فرایند قالب گیری تزریقی است که باید پیوسته با اجزای دیگر تعامل داشته باشد. آن نمی تواند پنجره فرایند را محدود ساخته یا بر زمان تولید تاثیر منفی داشته باشد.همچنین باید تقاضای بازار را روی نقطه قیمت، کیفیت ابزار و پیش بینی زمان برآورده سازد. ساده است، این طور نیست؟

ارزش قالب باید از طریق تاثیر مستقیمش بر سود ویژه کل قطعه قالب گیری شده، طول عمر قالب یا طول برنامه قطعه اندازه گیری شود. این تفکر به تغییر فرهنگی در صنعت پلاستیک نیاز دارد .

ترجمه : ایران ملد